Voorzitter van de Algemene Vergadering – Mondiale kwesties


Dennis Francis uit Trinidad en Tobago onderstreepte de rol van de Vergadering als een uniek en waarlijk mondiaal platform voor debat, dialoog en probleemoplossing door middel van multilaterale diplomatie.

Een duidelijke imperatief

Voor het eerst sinds het begin van de COVID-19-pandemie, ruim drie jaar geleden, komen de staatshoofden en regeringsleiders van de meeste van de 193 lidstaten van de VN bijeen in de iconische Algemene Vergaderingszaal voor hun jaarlijkse week van debatten.

“Dit jaar is onze opdracht duidelijk: de naties verenigen, verenigd zijn in de overtuiging van een gemeenschappelijk doel en in solidariteit van gezamenlijke actie”, zei de heer Francis.

Hij benadrukte dat er nu, net als op elk ander moment in de geschiedenis, een gemeenschappelijke aanpak nodig is nu de internationale gemeenschap te maken krijgt met conflicten, klimaatverandering, schulden, energie- en voedselcrises, en armoede en hongersnood.

Herstel het mondiale vertrouwen

Deze uitdagingen draaien tientallen jaren van zwaarbevochten ontwikkelingswinst terug, waardoor miljoenen worden veroordeeld tot levenslange intergenerationele armoede en ontberingen, zei hij.

Hij deed een beroep op een gemeenschappelijke menselijkheid en smeekte de leiders om “volledig en effectief gebruik” te maken van de Algemene Vergadering als mondiaal forum om verandering aan te wakkeren.

“Laten we luisteren en leren. Laten we het vertrouwen herstellen en de mondiale solidariteit nieuw leven inblazen. En laten we een gemeenschappelijke basis vinden om de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken”, zei hij.

Beëindig de oorlog in Oekraïne

De boodschap is zelfs nog belangrijker in het licht van de voortdurende schending van de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne, vervolgde de voorzitter van de Algemene Vergadering.

De ‘verschrikkelijke oorlog’ heeft onnoemelijk lijden in het land ontketend, met gevolgen over de hele wereld, waardoor de voedselveiligheid en de energieprijzen zijn aangetast, en zelfs ‘de gewetenloze dreiging’ van een nucleaire oorlog is toegenomen.

“We willen allemaal dat deze oorlog eindigt. Het is een belediging voor alles waar deze organisatie en het VN-Handvest voor staan”, zei hij.

Vrede en duurzame ontwikkeling

De heer Francis benadrukte verder de noodzaak van rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne en in andere regio’s, van Afrika tot het Midden-Oosten. Hij uitte zijn bezorgdheid over de heropleving van staatsgrepen in Afrika en riep op tot meer analyse van de grondoorzaken van deze “alarmerende trend”.

De High-Level Week van de Algemene Vergadering van de VN begon maandag met een top om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te redden, die tot doel hebben tegen 2030 een rechtvaardiger en groenere toekomst voor alle mensen en de planeet te creëren.

Als gevolg van de opeenvolgende mondiale crises en het gebrek aan financiering zijn de zeventien doelstellingen in gevaar, waarbij meer dan een miljard mensen nog steeds in armoede leven.

“Het is aan ons – collectief – om het verloren momentum goed te maken en de komende zeven jaar veel harder te werken om de vooruitgang te versnellen op het gebied van datgene wat we hebben beloofd te zullen verwezenlijken”, zei hij.

Steun voor Libië en Marokko

De heer Francis herhaalde ook zijn diepste medeleven met de regeringen en volkeren van zowel Marokko als Libië, na de verwoestende en dodelijke aardbevingen en overstromingen, en sprak de hoop uit op een snelle verzending van middelen en hulp.

“Als burger van een klimaatgevoelige regio dring ik er bij de lidstaten op aan om de aanhoudende en escalerende gevolgen van de klimaatverandering te erkennen – en echte, transformerende resultaten te boeken”, zei hij.

Vrouwen en meisjes eerst

Dit jaar markeert de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de heer Francis onderstreepte zijn inzet om op te komen voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, waaronder inheemse volkeren, mensen met een handicap en ouderen.

Hij beloofde ook de aandacht te blijven vestigen op de minst ontwikkelde landen ter wereld, de geheel door land omgeven ontwikkelingslanden en de kleine eilandstaten.

“Maar eerst en vooral moeten we ons inzetten voor alle vrouwen en meisjes, die verschrikkelijk nog steeds strijden voor gelijkheid en respect”, zei hij.

“We moeten het woord voeren over gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. Dit betekent voor vrouwen volledige, gelijkwaardige en betekenisvolle participatie op elk niveau.”Source link