Soedanese activist eist integratie van jongeren op VN-top


VERENIGDE NATIES: Een Soedanese activist heeft maandag (18 september) de wereldleiders verguisd omdat ze jongeren uitsluiten van belangrijke beslissingen die de toekomst van de planeet beïnvloeden, en spoorde hen aan de strijd tegen de klimaatverandering en de armoede op te voeren.

De Soedanese arts en vrouwenrechtenactiviste Mayada Adil zei tijdens een anti-armoedetop van de Verenigde Naties in New York een zaal vol staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders toe: “Ik zie mijn stam, de jeugdstam, niet.”

“De helft van de wereldbevolking is jonger dan 30 jaar. Toch worden we buitengesloten en buitengesloten van alle besluitvormingsruimtes”, voegde Adil eraan toe. “We hebben jonge mensen in al onze diversiteit nodig om gezien en gehoord te worden in het beleid en de besluitvorming.”

Wereldleiders kwamen maandag bijeen bij de Verenigde Naties om vooruitgang te boeken met de zogenaamde Sustainable Development Goals, namelijk het uitroeien van extreme armoede en honger, en het bestrijden van de klimaatverandering tegen 2030.

De 17 veelomvattende doelstellingen, waartoe ook gendergelijkheid en toegang tot gezondheidszorg behoren, zijn in 2015 door de VN-lidstaten aangenomen, maar volgens een recent VN-rapport ligt slechts 15 procent ervan op koers om binnen de deadline te worden gehaald.

“Als u uw beloften om de mondiale uitstoot onder de 1,5 graden te houden niet nakomt, brengt u de levens en de toekomst van onze hele generatie en degenen die na ons komen in gevaar”, zei Adil.

Ze drong er bij de besluitvormers van de wereld op aan om samen te werken met de jeugd van de planeet om de belangrijkste uitdagingen aan te pakken.

‘Wij zijn de jonge mensen van de wereld die van u, de leiders van de wereld, eisen dat u uw verplichting tot vrede nakomt en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen bereikt’, zei Adil.

“En we staan ​​klaar om met u samen te werken als volwaardige partners om dit werkelijkheid te maken.”Source link