‘Renteverhogingen door de Fed, zwak China heeft gevolgen voor Aziatische economieën’ • Cai U. Ordinario


Het einde van de “post-pandemische opleving” van China en de volledige impact van de monetaire verkrapping door de Amerikaanse Federal Reserve zullen volgens Oxford Economics dit jaar en het grootste deel van volgend jaar de bbp-groei in de Aziatische economieën, inclusief de Filippijnen, drukken.

In een economische brief zei Oxford Economics dat de Chinese economie aan kracht verliest en ook het risico loopt van een vastgoedinzinking. Chinese consumenten zijn volgens de denktank ook meer risicomijdend en sparen meer.

Oxford Economics zei dat de volledige impact van de verhoging met 550 basispunten van de Amerikaanse Federal Reserve en het overloopeffect ervan op de Aziatische rentetarieven nog niet voelbaar zijn.

“In verschillende mate verwachten we dat alle Aziatische economieën de laatste twee kwartalen van dit jaar zullen vertragen en dat de groei het grootste deel van 2024 zwak zal zijn”, aldus Oxford Economics.

“Volgens ons ligt het grootste deel van de groeivertraging voor Azië in het verschiet. De meeste Aziatische economieën bevinden zich momenteel op een keerpunt, maar de tegenwind begint toe te nemen”, aldus de denktank.

Naast China en de Amerikaanse Federal Reserve waarschuwde Oxford Economics ook dat de informele banen toenemen en dit zou erop kunnen wijzen dat de pijn van de groeivertraging zich heeft verspreid.

“Er is hier sprake van een anomalie, aangezien het aantal gewerkte uren is afgenomen, ook al is het aantal werknemers ondersteund. Het aandeel onzekere, niet-formele banen is ook gestegen. Dit impliceert dat de pijn wordt verspreid”, aldus Oxford Economics.

Uit de laatste werkgelegenheidscijfers blijkt dat er in juli 2023 in de Filippijnen 7,1 miljoen Filippino’s met een tekort aan werk waren.

Dit is 562.000 hoger dan juli 2022 en 900.000 hoger dan april 2023; en vertegenwoordigde een werkloosheidspercentage van 15,9 procent.

Op basis van de classificatie waren er 3,585 miljoen zichtbare Pinoys met ondertewerkstelling en 3,519 miljoen die als onzichtbaar ondertewerkgesteld werden beschouwd.

Onder zichtbaar gebrek aan werkgelegenheid worden werknemers gecategoriseerd die minder dan 40 uur werken en meer werkuren willen toevoegen om hun inkomen te verhogen.

Onder onzichtbaar gebrek aan werkgelegenheid vallen Filippino’s die 40 uur of meer werken, maar toch meer uren of meer banen willen hebben om een ​​hoger loon te verdienen.

De Philippine Statistics Authority (PSA) zei dat er tussen juli 2023 en juli 2022, jaar-op-jaar, een stijging van 1,25 miljoen mensen plaatsvond in het onzichtbare gebrek aan werkgelegenheid.

Op kwartaalbasis rapporteerde PSA een toename van 1,9 miljoen van het onzichtbare gebrek aan werkgelegenheid in juli 2023, vergeleken met april 2023.

“Uiteindelijk vormen budgetten een beperking voor de consumptie. Het komende jaar zullen de reële lonen waarschijnlijk een beperkte groei laten zien, omdat de arbeidsmarkten, die enigszins achterlopen op de veranderingen in de bredere economie, het waarschijnlijk moeilijk zullen krijgen”, aldus Oxford Economics.

“Bovendien is de schuld van huishoudens met lagere inkomens snel toegenomen, vooral in Thailand. Om deze redenen blijven wij van mening dat de binnenlandse vraag in Zuidoost-Azië gedurende een relatief lange periode zwak zal blijven”, aldus het rapport.

Dit zal nog worden verergerd door de hoge inflatie. Oxford Economics zei dat de inflatie wellicht niet zal terugkeren naar de tarieven van vóór de Covid-19-crisis, ook al is de stijging van de grondstoffenprijzen vertraagd.

De denktank voorspelt dat de consumentenprijsindex (CPI) in Zuidoost-Azië dit jaar 3,5 procent zal bedragen – tegen 4,6 procent in 2022 – voordat deze in 2024 zal dalen tot 2,4 procent.

Maar de vertraging van de inflatie zal wellicht niet volhouden als gevolg van de stijgende voedsel- en energieprijzen. Een deel van de reden hiervoor is het fenomeen El Niño.

“Eén vraag is of de dalende inflatie op de middellange termijn zal aanhouden. Het is een open vraag, maar één ding kunnen we relatief zeker weten: het terugkeren naar het oude inflatieniveau zal een lager groeitraject vereisen – misschien wel aanzienlijk lager”, aldus Oxford Economics.

“Het is waarschijnlijk dat de inflatie niet naar het oude tempo zal terugkeren, grotendeels omdat het enige tijd kan duren voordat sommige knelpunten aan de aanbodzijde zijn verdwenen. Het grootste risico op de korte termijn lijkt de stijgende voedsel- en energieprijzen te zijn”, voegde het eraan toe.

In de Filipijnen is de inflatie in augustus opnieuw gestegen naar 5,3 procent, nadat opeenvolgende tyfonen ervoor hebben gezorgd dat de grondstoffenprijzen sterk zijn gestegen, waarbij groenten als tomaten en de belangrijkste grondstof van het land, rijst, de boventoon voerden.

De armste Filippino’s kenden een zelfs nog hogere inflatie van 5,6 procent, omdat de voedselinflatie voor de huishoudens met de onderste 30 procent inkomen op nationaal niveau in een sneller tempo steeg van 7,7 procent in augustus 2023, vergeleken met 6,1 procent in juli 2023 en 7,1 procent in augustus. 2022.

De PSA legde uit dat de impact van duurdere voedselproducten groter is onder de armen, omdat een groter deel van hun inkomen aan voedsel wordt besteed. Dit betekent niet dat de armen meer eten, maar dit is een functie van hun kleine inkomens.

Het voegde eraan toe dat het betalen voor dezelfde goederen waar rijkere huishoudens voor betalen tegen dezelfde geldende prijzen, betekent dat een groter deel van het schamele inkomen van de armen naar voedseluitgaven gaat.Source link