Pogingen om de energiesector schoon te maken zijn te traag: Watchdog


PARIJS: Veel van de meest vervuilende landen slagen er niet in de CO2-uitstoot van hun energiesectoren snel genoeg terug te dringen om het doel te bereiken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zei een waakhond dinsdag (19 september).

Het rapport komt dagen nadat de Verenigde Naties zeiden dat de wereld te maken heeft met catastrofale klimaatverandering en gevaarlijk ver verwijderd is van het behalen van de doelstellingen voor het terugdringen van de koolstofvervuiling.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de zeer vervuilende energieopwekkingssector is van cruciaal belang om de doelstelling van het Akkoord van Parijs uit 2015 te verwezenlijken.

Op grond van dat akkoord kwamen landen overeen om te proberen de temperatuurstijging op aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius boven het niveau van halverwege de 19e eeuw.

Een fel debat over hoe we af kunnen stappen van het opwekken van energie door het verbranden van fossiele brandstoffen zal waarschijnlijk centraal staan ​​tijdens de cruciale VN-klimaatbesprekingen die in november in Dubai beginnen. De onderhandelingen worden gezien als de belangrijkste sinds de deal van Parijs.

Climate Action Tracker (CAT), een wetenschappelijke monitoringgroep, heeft gemeten welke vooruitgang er is geboekt in de richting van het behalen van de 1,5 graden Celsius-doelstelling – zowel wereldwijd als in individuele landen – door doelstellingen te stellen voor het aandeel van gas-, steenkool- en hernieuwbare energiebronnen dat landen gebruiken om energie op te wekken .

Geen van de beoordeelde landen of blokken – Australië, Brazilië, Groot-Brittannië, Chili, China, de Europese Unie, Duitsland, India, Indonesië, Japan, Mexico, Marokko, Turkije, Zuid-Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten – was volledig op koers om de doelstellingen te halen, aldus het rapport.

“Overheden lijken nog steeds hun weddenschappen af ​​te dekken en de uitfasering van fossiele brandstoffen uit te stellen”, ondanks de mogelijkheden voor uitbreiding van wind- en zonne-energie, aldus de hoofdauteur van het rapport, Neil Grant.

De toekomst van fossiele brandstoffen is er volgens hem ‘een van snelle achteruitgang’.

Om de energiesector tegen 2040 schoon te maken, moeten de ontwikkelde landen tegen 2030 steenkool geleidelijk afschaffen en tegen 2035 het fossiele gas ‘onverminderd’. De ontwikkelingslanden moeten dit voorbeeld tegen 2040 volgen, aldus CAT.

Met ‘onverminderd’ wordt in het algemeen verwezen naar fossiele brandstoffen die worden verbrand zonder dat de vervuilende emissies worden opgevangen voordat ze in de atmosfeer terechtkomen.

Alle landen moeten in 2035 meer dan 80 procent van hun elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie halen, en tussen 90 en 100 procent in 2050, als ze aan de CAT-benchmarks willen voldoen.

Geen enkel door CAT geanalyseerd land had een expliciet plan voor de uitfasering van gas, aldus het rapport.

De meeste landen deden niet genoeg om hun transitie naar hernieuwbare energie te versnellen, waarbij Japan en Mexico de grootste achterblijvers waren, aldus het rapport.

Ondanks het feit dat de plannen voor nieuwe kolencentrales wereldwijd afnemen, uitte het rapport zorgen over een “golf” aan vergunningen voor nieuwe faciliteiten in China.Source link