PHL steunt bod op ITLOS om advies uit te brengen om de klimaatverandering te stoppen • Malou Talosig-Bartolome


DE Filippijnen, die in 2016 de historische arbitrale uitspraak over de Zuid-Chinese Zee wonnen, ondersteunen de kleine eilandstaten door van de landen te eisen dat ze de oceanen en zeeën beschermen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.

Filippijnse hooggeplaatste diplomaten en het Bureau van de Advocaat-Generaal pleitten er dinsdag voor dat het Internationale Tribunaal voor het Recht van de Zee (ITLOS) een advies zou uitbrengen over de verplichtingen van de lidstaten die het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee ondertekenen (UNCLOS).

“Vandaag stond team Filippijnen in ITLOS solidair met naties en volkeren met het volledige geloof in UNCLOS uit 1982 en de autoriteit van het internationaal recht bij het smeden van een meer uniform antwoord en rechtvaardige oplossingen voor de klimaatcrisis”, zei minister van Buitenlandse Zaken Enrique Manalo in zijn toespraak. X-bericht.

Kleine eilanden uit de Stille Oceaan en het Caribisch gebied – Niue, Palau, St. Lucia, Vanuatu, Saint Vincent en Grenadines, Saint Kitts en Nevis en de Bahama’s – hebben de Commissie van Kleine Eilandstaten inzake Klimaatverandering (COCIS) gevormd om te zoeken naar klimaat gerechtigheid van ITLOS. Kleine eilanden worden geconfronteerd met een existentiële dreiging van de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering.

CICOS vraagt ​​het ITLOS om een ​​advies uit te brengen om de specifieke verplichtingen van de 164 leden van UNCLOS vast te stellen om “de vervuiling van het mariene milieu te voorkomen, te verminderen en te controleren” en om “het mariene milieu te beschermen en te behouden om de opwarming van de zeespiegel te stoppen en verzuring.”

De Filippijnse vertegenwoordiger van de permanente missie bij de VN in Genève Carlos Sorreta citeerde de preambule van UNCLOS in de artikelen 192 en 193, waarin staat dat staten de plicht hebben het mariene milieu te beschermen en te behouden.

Sorreta zei dat de uitspraak over de Zuid-Chinese Zee uit 2016 deze verplichtingen van de staten verder uitwerkte. “Het Tribunaal acht het duidelijk bewezen dat artikel 192 staten een plicht oplegt tot minachting die wordt ingegeven door andere bepalingen die deels bestaan ​​en andere toepasselijke regels van het internationaal recht. Deze algemene verplichting breidt zowel de bescherming van het mariene milieu uit tegen toekomstige schade als het behoud ervan in de zin van het behouden of verbeteren van de huidige toestand”, citeerde Sorreta de uitspraak.

Naast UNCLOS identificeren andere internationale overeenkomsten zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, de Overeenkomst van Parijs en de Overeenkomst inzake biologische diversiteit voorbij de nationale jurisdictie manieren waarop de wereldgemeenschap de klimaatverandering kan verzachten.

“De Filippijnen willen graag het argument naar voren brengen dat op het gebied van het internationale milieurecht verschillende internationale overeenkomsten en internationale milieubescherming op elkaar voortbouwen om een ​​normatieve synergie te creëren tussen vroegere, huidige en toekomstige overeenkomsten”, aldus Sorreta.

China had zich eerder vóór ITLOS tegen het bod van COCIS verzet, met het argument dat andere internationale wetten ook de kwestie van de klimaatverandering bestrijken.

Peking ontsloeg ook landen die tijdens de ITLOS-procedure de Zuid-Chinese Arbitrage-uitspraak hadden aangehaald.

“Het scheidsgerecht in de arbitrage in de Zuid-Chinese Zee handelde ultra vires, vergiste zich in de feitelijke vaststelling, interpreteerde en perverteerde de wet bij de uitspraak. De zogenaamde “toekenningen” zijn nietig en mogen niet worden ingeroepen als rechtsgrondslag die ultra vires heeft gehandeld, feitelijk de wet heeft vastgesteld, verkeerd geïnterpreteerd en verdraaid bij de uitspraak”, aldus Ma Xinmin van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het in Den Haag gevestigde Permanente Hof van Arbiratie heeft de claim van China over de Zuid-Chinese Zee met negen streepjes ongeldig verklaard. Het oordeelde ook dat China ernstige schade heeft toegebracht aan het koraalrifmilieu met de aanleg van kunstmatige eilanden en zijn verplichting heeft geschonden om het mariene milieu in het betwiste gebied te behouden en te beschermen.

Afbeeldingscredits: CSIS/YouTubeSource link