PCCI, DTI om de winsten uit handelsovereenkomsten te optimaliseren • Andrea E. San Juan


DE Filippijnse Kamer van Koophandel en Industrie (PCCI) heeft een overeenkomst gesloten met het ministerie van Handel en Industrie (DTI) om een ​​partnerschap tot stand te brengen tussen de overheid en het bedrijfsleven om als hefboom te fungeren voor vrijhandelsovereenkomsten (FTA’s), preferentiële handelsovereenkomsten (PTA’s) ), onder meer Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA’s) van de Filipijnen met andere landen.

Het doel van het Memorandum of Understanding (MOU) tussen de DTI en PCCI is om “een strategisch en institutioneel partnerschap te creëren tussen de overheid en het bedrijfsleven om de publieke kennis van de Filippijnse initiatieven op het gebied van vrijhandelsovereenkomsten, PTA’s, EPA’s en soortgelijke of gerelateerde akkoorden te vergroten. , inclusief maar niet beperkt tot de Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement, en daarmee het vergroten van het gebruik van dergelijke overeenkomsten door het uitvoeren van gezamenlijke handelseducatie, belangenbehartiging en aanverwante activiteiten.”

PCCI merkte op dat deze overeenkomst ook tot doel heeft netwerk- en verbindingsmogelijkheden te bieden aan bedrijven en brancheverenigingen die willen deelnemen aan mondiale waardeketens (GVC’s) en de benodigde middelen en gerelateerde informatie willen delen.

Een van de samenwerkingsgebieden onder deze overeenkomst is het ondernemen van “capaciteitsopbouwende activiteiten en mentorschapsprogramma’s voor bedrijfsleiders en technische stafleden van de PCCI en brancheverenigingen om hun vermogen te versterken om effectief en efficiënt gebruik te maken van vrijhandelsovereenkomsten, PTA’s, EPA’s en andere soortgelijke overeenkomsten. .”

Op basis van het MOU is een van de verplichtingen van DTI om PCCI toegang te verlenen tot beschikbare gegevens en informatie die nodig is voor het uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten, met inachtneming van relevante wetten, regels en voorschriften, zoals op het gebied van vertrouwelijkheid en gegevensprivacy.

In de overeenkomst werd ook opgemerkt dat de DTI PCCI zal helpen bij het verspreiden van relevant informatiemateriaal over vrijhandelsovereenkomsten, PTA’s, EPA’s en relevante overheidsregelgeving onder zakelijke belanghebbenden en het publiek.

DTI zal ook deelnemen aan samenwerkingsactiviteiten als hulppersonen, medeorganisatoren of contribuanten.

Volgens het MOU zal het DTI de samenwerking tussen PCCI en relevante overheidsinstanties vergemakkelijken bij de oprichting van internationale handelsondersteuningscentra/helpdesks in belangrijke regio’s en steden.

PCCI daarentegen verplicht zich onder het MOU om “informatie over vrijhandelsovereenkomsten, PTA’s, EPA’s en soortgelijke en aanverwante instrumenten te promoten, ondersteunen en verspreiden onder haar leden, lokale kamers, brancheverenigingen en bedrijfsraden met als doel het vergroten van het bewustzijn van de bedrijfsleven op hetzelfde.”

PCCI heeft ook de taak om DTI te helpen bij het organiseren van consultatieve dialogen, roadshows, webinars/seminars en om aan dergelijke activiteiten deel te nemen.

De businessgroep zal ook lokale proefkamers en/of brancheverenigingen identificeren die internationale handelsbijstandscentra/helpdesks kunnen opzetten in hun secretariaatkantoren, aldus het MOU.

De financiering van programma’s, projecten en/of activiteiten zal afhankelijk zijn van de instemming van de partijen, de beschikbaarheid van fondsen en toepasselijke wetten, regels en voorschriften, aldus het MOU.Source link