Israël moet de ‘oorlogsregels’ gehoorzamen – EU – RT World News


De “verschrikkelijke” Hamas-aanval op de Joodse staat rechtvaardigt niet de “gruwel” die aan de burgers in Gaza wordt opgelegd, heeft Josep Borrell gezegd

Israël moet alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om burgerslachtoffers te voorkomen terwijl het zijn lucht- en grondaanvallen in Gaza tegen de Palestijnse gewapende groepering Hamas voortzet, heeft de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell gezegd.

In een interview met het Spaanse dagblad El Pais op maandag herhaalde Borrell – die toegaf “een beetje pro-Palestijns” te zijn – dat hoewel hij de aanval van Hamas op Israël veroordeelt, “de ene gruwel de andere gruwel niet rechtvaardigt”, verwijzend naar de meedogenloze bombardementen op de enclave.

De EU-topdiplomaat zei dat hij Israëlische functionarissen eraan had herinnerd dat “oorlog zijn regels heeft” en dat “bij de bombardementen rekening moet worden gehouden met de slachtoffers die ze veroorzaken”, en vertelde hen dat de humanitaire situatie in Gaza weerzinwekkend is. In de nasleep van de Hamas-aanval kondigde Israël een “volledige belegering” van de enclave aan, waarbij slechts een handvol vrachtwagens voor humanitaire hulp vanuit buurland Egypte mocht binnenkomen.

'Zal de BBC zich verontschuldigen?'  – Woordvoerder van het Israëlische leger

Ondertussen uitte Borrell zijn onzekerheid over de Israëlische beweringen dat de krachtige aanvallen op gebouwen in Gaza bedoeld waren om verborgen ondergrondse tunnels, gebouwd door Hamas, te vernietigen. ‘Dat zijn ze wel, dat zijn ze niet, persoonlijk weet ik het niet. Ze vermoeden van wel”, zei hij tegen de krant.

Hamas-functionarissen hebben bij talloze gelegenheden bevestigd dat zij in Gaza over een uitgestrekt netwerk van tunnels beschikken, dat zich vermoedelijk uitstrekt tot aan Egypte, en zeiden dat dit bedoeld is om de Israëlische ‘bezetting’ het hoofd te bieden.

Borrell benadrukte ook dat het conflict tussen Israël en Palestina “niet kan worden opgelost met de massale uittocht van meer dan twee miljoen” mensen uit Gaza, en dat alleen een politieke oplossing kans van slagen heeft. “Als Israël vrede wil opbouwen, kan het nu niet meer haat zaaien”, voegde hij eraan toe, waarbij hij opmerkte dat de uitkomst van het conflict voor een groot deel afhangt van de vraag of de twee partijen in staat zijn te onderhandelen over de vrijlating van meer dan 240 gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden.

Sinds het begin van de vijandelijkheden op 7 oktober heeft de EU het recht van Israël op zelfverdediging erkend en de roep om een ​​humanitaire pauze gesteund. Sommige Europese landen – evenals de Verenigde Staten, de belangrijkste geldschieter van Israël – zijn echter terughoudend geweest om er bij beide partijen op aan te dringen in te stemmen met een staakt-het-vuren, omdat ze zich zorgen maken over de vraag of een dergelijke overeenkomst de veiligheid van het land in de toekomst zou garanderen.Source link