EU-wetgevers gaan nieuwe klimaatchef op de proef stellen op het gebied van fossiele brandstoffen


De EU heeft moeite gedaan om haar lidstaten aan te moedigen de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen. De EU-landen hebben in 2021 ongeveer 52 miljard euro aan dergelijke subsidies uitgegeven – een jaarlijks totaal dat sinds 2015 niet is gedaald, zo blijkt uit gegevens van het EU-Milieuagentschap.

Hoekstra moet de vragen van de wetgevers schriftelijk beantwoorden, vóór zijn hoorzitting op 2 oktober.

De EU-wetgevers vroegen ook of hij “snel een ambitieus voorstel zal presenteren voor een bindende en wetenschappelijk onderbouwde doelstelling voor 2040”.

De nieuwe klimaatcommissaris zal de eerste emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2040 voorstellen. Dat zal gepaard gaan met het afwegen van concurrerende oproepen – onder meer van wetenschappelijke adviseurs die een emissiereductie tot 95 procent aanbevelen, en lobby’s uit de industrie waarschuwen dat dit onrealistisch is.

Sommige EU-wetgevers hebben gewaarschuwd dat Hoekstra een zware hoorzitting te wachten staat, om te bewijzen dat hij bereid is leiding te geven aan de klimaatbeleidsvorming – een onderwerp dat niet de focus was van zijn vorige functies als minister van Buitenlandse Zaken en minister van Financiën.

Toch zeggen EU-functionarissen dat het onwaarschijnlijk is dat het Parlement hem zal afwijzen. Dat zou waarschijnlijk betekenen dat de EU geen nieuwe klimaatcommissaris heeft voor de VN-COP28-klimaattop in november.Source link