Een blik op genderongelijkheid op de Amerikaanse Business School


In 2023 stond Utah bovenaan meerdere hitlijsten waarin de beste staten voor zakelijk succes werden gemeten. Deze metingen rangschikten Utah als eerste wat betreft economische vooruitzichten, eerst wat betreft succes voor startende bedrijven en tweede wat betreft de beste staten voor werkgelegenheid, om er maar een paar te noemen. En toch bleek Utah, ondanks deze bemoedigende cijfers, ook een van de slechtste staten op het gebied van de gelijkheid van vrouwen in het bedrijfsleven.

Hoewel er geen sluitend antwoord is op de vraag waarom dit het geval is, zei professor Susan Madsen van de Utah State University dat er een aantal redenen zijn voor de genderkloof, waaronder minder lonen, minder vrouwen in leidinggevende posities en een cultuur die gericht is op het traditionele gezin waar de moeder blijft thuis en heeft dus minder economische kansen.

Deze genderongelijkheid wordt weerspiegeld aan de Universiteit van Utah, waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de businessclasses, ondanks een verhouding van 52% mannelijke en 48% vrouwelijke studenten, volgens de Women in Business Club van de David Eccles School of Business in de Verenigde Staten.

“We hebben gezien dat onze lidmaatschappen het gevoel hebben dat ze ruimte nodig hebben”, zegt Sydney Smith, uitvoerend directeur van WIB. “In de klassen zijn de studenten overwegend mannen. Dit kan intimiderend zijn voor jongere vrouwelijke studenten en hen er vaak van overtuigen om van studie te veranderen.”

WIB is een club die zich richt op het creëren van een gemeenschap waar mensen met een gemarginaliseerde genderidentiteit het gevoel krijgen welkom te zijn en de ruimte te krijgen om te groeien op de business school. De club biedt studenten middelen uit evenementen, contacten met alumni en advies over waar ze op zoek kunnen gaan naar investeerders.

“WIB is ook gewoon een veilige plek om over ervaringen te praten en steun te krijgen”, zegt Taylor Jones, marketingdirecteur van de club.

Jones legde uit dat een van de grootste problemen voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen op de Amerikaanse business school voortkomt uit het feit dat vrouwelijke studenten het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Ze zei dat de Universiteit meer vrouwelijke professoren zou moeten aannemen, zodat gemarginaliseerde studenten zich meer welkom en op hun gemak kunnen voelen in de businesslessen.

“Het zou leuk zijn om nog een paar vrouwelijke hoogleraren te zien”, zegt ze. ‘Zelfs niet in het bedrijfsleven, maar in elke studierichting waar de klassen overwegend door mannen bestaan. Mijn hoofdvak is bijvoorbeeld strategische communicatie, en dat wordt behoorlijk door mannen gedomineerd. Het zou leuk zijn om de stem van een vrouw te horen tijdens sportuitzendingen.”

Smith zei dat andere redenen waarom vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in het bedrijfsleven stigma’s en stereotypen kunnen zijn.

“Ik denk dat er een stigma omheen hangt”, zegt ze. “Je hoort financiën en je denkt ‘financiën bro.’ Ik denk niet dat dit zelfs specifiek is voor de Verenigde Staten. Ik denk dat er een stigma en een stereotype heerst rond wie op de business school zit en dat jaagt mensen weg.”

Smith zei dat bewustzijn de sleutel is tot het overwinnen van genderkloven en ondervertegenwoordiging bij de U. Ze zei dat professoren een veilige ruimte moeten creëren waar genderongelijkheid kan worden besproken, zodat studenten het gevoel kunnen krijgen dat ze worden gehoord en begrepen.

“De leraren zouden eigenlijk in hun syllabus moeten praten over gelijkheid, diversiteit en inclusie”, zei Smith. ‘Het zit erin, en toch praten ze er helemaal niet over. Ze creëren geen omgeving waarin het voelt alsof mensen over EDI moeten praten. Door daarmee te beginnen kunnen docenten een veilige omgeving in de klas creëren, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op degenen die dat nodig hebben.”

Smith is van mening dat het aannemen van meer vrouwelijke professoren en het vergroten van het bewustzijn over gendergelijkheid de eerste stap is op weg naar een gelijke gendervertegenwoordiging in de Verenigde Staten.

“Hoe meer vrouwen zich bij WIB aansluiten en een studie kiezen die overwegend uit mannen bestaat, hoe gemakkelijker het voor andere vrouwen zal zijn om ook lid te worden”, aldus Smith. “Het is een sneeuwbaleffect.”

Zowel Jones als Smith zeiden dat alle studenten worden aangemoedigd om zich bij WIB aan te sluiten. Clubinformatie en evenementen zijn te vinden op WIB’s Instagram en op de clubcanvaspagina.

[email protected]

@jamie_k_fauxSource link