De VN moet haar beloften van gendergelijkheid waarmaken – en vrouwen steunen – mondiale kwesties


Mening door Shihana Mohamed (Verenigde Naties)Dinsdag 19 september 2023Inter Press Service

De VN organiseerde op 18 en 19 september een SDG Summit 2023 om de voortgang in de richting van deze doelstellingen te beoordelen. Een van de doelstellingen is om “gendergelijkheid te bereiken en alle vrouwen en meisjes sterker te maken.” Op dit punt gaat de voortgang niet goed.

Zoals VN-secretaris-generaal António Guterres in juli waarschuwde: “Halverwege de deadline van 2030 zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen gevaarlijk uit de koers geraakt. Gendergelijkheid is bijna 300 jaar verwijderd.” Een van de verst achterliggende landen is de Azië-Pacific. Hoewel het een dynamische regio is, had de regio Azië-Pacific op dit moment de helft van de vooruitgang moeten boeken die nodig is om de doelstellingen te bereiken, maar de vooruitgang bedraagt ​​slechts 14,4%. Volgens het UN Women-rapport over Women’s Leadership in Asia-Pacific ligt de vertegenwoordiging van vrouwen in het parlement in de Azië-Pacific op 20%, onder het mondiale gemiddelde van 25%. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd onder de voorzitters van de permanente commissies die verantwoordelijk zijn voor financiën en mensenrechten.

De deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen – als onderhandelaars, bemiddelaars en ondertekenaars – is bijzonder zeldzaam. Slechts 20% van de vrouwen bekleden leidinggevende posities. Dit gebrek aan vooruitgang bestaat ook bij de VN. In de Azië-Pacific wonen ongeveer 4,3 miljard mensen – 54% van de wereldbevolking – en meer dan de helft van de vrouwen in de wereld. Toch komt slechts 18% van de vrouwen uit de regio, onder vrouwen in professionele en hogere personeelscategorieën bij VN-organisaties. Onder de professionele staf van VN-organisaties is er een zichtbare disproportionele gelijkheid tussen het Westen en de rest van de wereld. Van de vijf regionale groepen van de VN-lidstaten – West-Europese en andere staten, Afrikaanse staten, staten in Azië en de Stille Oceaan, Oost-Europese staten, Latijns-Amerikaanse en Caribische staten – vormen vrouwen uit West-Europese en andere staten, waaronder Noord-Amerika, juist een groter deel van de bevolking. dan de helft van de beroepsvrouwen (51%) in het VN-systeem. Vrouwen uit de regio Azië-Pacific vormen slechts 6% van de hogere of besluitvormende posten in VN-organisaties. Het merendeel van deze posten (ongeveer 53%) wordt bekleed door personeel uit West-Europese en andere staten. De recente evaluatie van racisme in VN-organisaties door de Joint Inspection Unit, het externe toezichthoudende orgaan van de VN, bevestigde dat VN-personeel uit landen in het Mondiale Zuiden, waar de bevolking voornamelijk uit gekleurde mensen bestaat, doorgaans in lagere loonschalen zit en in hogere sferen zit. minder gezag dan die uit landen waar de bevolking overwegend blank is of uit de groep van West-Europese en Andere Staten. Deze rassendiscriminatie op het gebied van anciënniteit en gezag is naar voren gekomen als een macrostructureel probleem dat moet worden aangepakt. Bij de opening van de 61e zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen verklaarde secretaris-generaal Guterres: “We hebben een culturele verandering nodig – in de wereld en in onze Verenigde Naties. Vrouwen overal ter wereld moeten als gelijkwaardig worden erkend en op die basis worden bevorderd. We hebben meer nodig dan doelen; we hebben actie, doelstellingen en benchmarks nodig om te meten wat we doen. Maar voor de Verenigde Naties is gendergelijkheid niet alleen een kwestie van personeelsbezetting. Het heeft betrekking op alles wat we doen.” Als het de VN ernst is met de definitieve vooruitgang van de status van vrouwen, moeten haar organisaties zich uitsluitend richten op noodzakelijke maatregelen om de vertegenwoordiging van vrouwen uit de landen van Azië en de Stille Oceaan te vergroten.

Deze maatregelen zouden onder meer moeten omvatten, maar niet beperkt moeten zijn tot, het vaststellen van doelstellingen voor een evenwichtige regionale diversiteit in VN-organisaties, het waarborgen dat rekruterings- en selectiebeoordelingen vrij zijn van vooroordelen, en het uitvoeren van audits van de carrièrevoortgang van vrouwen in Azië en de Stille Oceaan om barrières te identificeren en weg te nemen. Het is eveneens van essentieel belang ervoor te zorgen dat vrouwen uit de regio op besluitvormingsposities worden geplaatst. VN-organisaties moeten een getrouwe weerspiegeling zijn van de diversiteit en dynamiek van het personeel uit alle landen en regio’s van de wereld, ook op senior- en besluitvormingsniveaus. Dit aspect is van cruciaal belang als de organisaties de mandaten willen implementeren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te helpen verwezenlijken. Op het evenement georganiseerd door het UN Asia Network for Diversity & Inclusion ter herdenking van de 77e VN-dag, presenteerde ambassadeur Anwarul Chowdhury, voormalig permanent vertegenwoordiger van Bangladesh aan de VN en voormalig onder-secretaris-generaal van de VN, merkte op dat het VN-Handvest “de eerste internationale overeenkomst is die het beginsel van gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevestigt, met expliciete verwijzingen in artikel 8 waarin wordt beweerd dat zowel mannen als vrouwen onbeperkt in aanmerking komen om deel te nemen in verschillende organen van de VN.”

“Het zou daarom van het grootste belang zijn voor de VN om gelijkheid, inclusie en diversiteit in haar personeelsbestand in een reële en betekenisvolle zin te garanderen”, zei hij. ‘Laat niemand achter’ is de centrale, transformerende belofte van de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die acht jaar geleden zijn aangenomen. Om deze belofte voor alle vrouwen en meisjes waar te maken, moeten de rechten, behoeften en zorgen van gemarginaliseerde groepen worden aangepakt.

Leiders van VN-organisaties moeten ervoor zorgen dat zij hun doelstellingen zowel thuis als in hun eigen organisaties verwezenlijken, en tegelijkertijd oproepen tot de verwezenlijking ervan wereldwijd.

Shihana Mohamed is een van de coördinatoren van het United Nations Asia Network for Diversity and Inclusion (UN-ANDI) en een Public Voices Fellow bij The OpEd Project en Equality Now.

IPS VN-bureau

Volg @IPSNewsUNBureau
Volg IPS News UN Bureau op Instagram

© Inter Press Service (2023) — Alle rechten voorbehouden. Originele bron: Inter Press Service

Waar nu?

Laatste nieuws

Lees de laatste nieuwsberichten:

De VN moet haar beloften van gendergelijkheid waarmaken en vrouwen steunen Dinsdag 19 september 2023Iran: een jaar later, wat is er veranderd? Dinsdag 19 september 2023Kort wereldnieuws: herstelbetalingen voor de Afrikaanse diaspora, kindersterfte in Soedan, update over Libië Dinsdag 19 september 2023Eenheid, solidariteit en actie zijn nu nodig: voorzitter van de Algemene Vergadering Dinsdag 19 september 2023‘Hervorming of breuk’ zegt Guterres, die oproept tot een herinrichting van het multilateralisme voor de 21e eeuw Dinsdag 19 september 2023De zaak voor Afghaanse vrouwen en meisjes: hoe een onderzoek van het Internationaal Strafhof de mensenrechten zou kunnen uitbreiden Maandag 18 september 2023We moeten handelen om de kloof tussen woorden en daden te overbruggen Maandag 18 september 2023Verdieping van de democratie in een door AI ondersteunde wereld Maandag 18 september 2023De Taliban riepen op om het recht van Afghaanse meisjes op onderwijs te handhaven Maandag 18 september 2023‘Radicale heroriëntatie’ is nodig omdat de helft van de mensheid geen basisgezondheidszorg heeft Maandag 18 september 2023Source link