250 miljoen kinderen gaan nu niet naar school – Mondiale problemen


De stijging is deels te wijten aan de massale uitsluiting van vrouwen en meisjes van onderwijs in Afghanistan, maar kan ook worden toegeschreven aan een bredere stagnatie in het onderwijsaanbod wereldwijd.

De bevindingen ondermijnen VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4, die het doel van kwaliteitsonderwijs voor iedereen tegen 2030 vastlegt.

Ver weg

Als landen op koers zouden zijn geweest met hun nationale SDG 4-doelstellingen, zouden zes miljoen meer kinderen naar de kleuterschool gaan, zouden 58 miljoen meer kinderen en adolescenten naar school gaan, en zouden minstens 1,7 miljoen meer leraren in het basisonderwijs zijn opgeleid, aldus het rapport. het verslag.

“Het onderwijs verkeert in een noodtoestand”, zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van UNESCO.

“Hoewel er de afgelopen decennia aanzienlijke inspanningen zijn geleverd om kwaliteitsonderwijs voor iedereen te garanderen, tonen gegevens van UNESCO aan dat het aantal kinderen dat niet naar school gaat nu stijgt.

“Staten moeten zich dringend remobiliseren als ze de toekomst van miljoenen kinderen niet willen uitverkopen.”

Toekomst ‘in jouw handen’

Een jaar geleden hebben 141 landen tijdens de VN Transforming Education Summit beloofd om de voortgang richting SDG 4 te versnellen.

Vier van de vijf landen streefden ernaar de opleiding van leraren en de professionele ontwikkeling te bevorderen, zeven van de tien landen beloofden hun investeringen in onderwijs te verhogen of te verbeteren, en één op de vier beloofde de financiële steun en de verstrekking van schoolmaaltijden te vergroten.

Als landen hun SDG 4-doelen willen bereiken, moeten er echter tot 2030 jaarlijks miljoenen extra kinderen naar voor- en vroegschoolse educatie worden ingeschreven, en moet de vooruitgang in het basisonderwijs bijna verdrievoudigen.

“Deze toezeggingen moeten nu in daden worden weerspiegeld. Er is geen tijd meer te verliezen. Om SDG 4 te bereiken moet er tussen nu en 2030 elke twee seconden een nieuw kind op school worden ingeschreven”, aldus de directeur-generaal.

“De toekomst van miljoenen kinderen ligt in jouw handen”, benadrukte ze tegenover de lidstaten.

Onvoldoende groei

Het rapport benadrukt dat het aantal kinderen dat het basisonderwijs afrondt sinds 2015 met minder dan drie procentpunten is gestegen tot 87 procent.

Het aantal mensen dat middelbaar onderwijs afrondt, is ondertussen met minder dan vijf procent gestegen tot slechts 58 procent.

In de 31 lage- en lagere-middeninkomenslanden die de leervoortgang aan het eind van de basisschool meten, is Vietnam het enige land waar de meerderheid van de kinderen een minimale vaardigheid bereikt in zowel lezen als wiskunde.

Globaal raamwerk

Het Education 2030 Framework for Action roept landen op om tussentijdse benchmarks vast te stellen voor SDG 4-indicatoren. In een inclusieve aanpak werden landen geholpen bij het vaststellen van benchmarks die ze tegen 2025 en 2030 moesten bereiken voor zeven SDG 4-benchmarks op het gebied van kleuteronderwijs, schoolbezoek, voltooiing en leren, gendergelijkheid, leervaardigheid, opgeleide leraren en overheidsuitgaven.

Leerlingen die de gemeenschapsgerichte alfabetiseringslessen van UNESCO volgen, ervaren voor het eerst in hun leven onderwijs.

© UNESCO/Navid Rahi

Leerlingen die de gemeenschapsgerichte alfabetiseringslessen van UNESCO volgen, ervaren voor het eerst in hun leven onderwijs.Source link